BEYOND THE NUMBERS

Blog

Što je financijska pismenost i zašto je ona važna?

Financijska pismenost je sposobnost pojedinca da razumije i koristi osnovne financijske koncepte i alate za upravljanje osobnim financijama. To uključuje razumijevanje osnovnih pojmova poput prihoda, rashoda, štednje, ulaganja, dugova i kamata, te sposobnost primjene tih znanja u stvarnom životu. Financijska pismenost obuhvaća i vještine planiranja budžeta, praćenja troškova, upravljanja dugom, razumijevanja financijskih proizvoda i usluga, kao i donošenje informiranih odluka o financijama.

Financijski pismene osobe imaju sposobnost pravilno upravljati svojim novcem, postavljati financijske ciljeve i razvijati strategije za postizanje tih ciljeva. Također su svjesne važnosti štednje, ulaganja i osiguranja za dugoročnu financijsku stabilnost.

Financijski pismen pojedinac zna upravljati svojim osobnim financijama, može donositi informirane odluke o svojim novčanim sredstvima, postavljati ciljeve, planirati za budućnost i smanjiti financijski stres. Sposobnost donošenja informiranih odluka može pomoći u postizanju financijskih ciljeva i sprječavanju loših financijskih odluka koje mogu imati dugoročne posljedice.

Financijska pismenost pomaže prepoznati financijske probleme, npr. razumijevanje kamatnih stopa, troškova kredita i uvjeta ugovora može spriječiti ljude da se zaduže iznad svojih mogućnosti. Isto tako, financijska pismenost može pomoći ljudima da identificiraju potencijalne financijske prijetnje i pravovremeno reagiraju na njih.

Financijski pismeni pojedinci imaju pozitivan utjecaj na ekonomiju. Kada ljudi bolje razumiju kako funkcionira novac i ekonomija, manja je vjerojatnost da će biti žrtva prevara ili financijskih manipulacija. Prema nekim istraživanjima utvrđeno je da ljudi koji su financijski pismeni imaju tendenciju da štede više i ulažu u produktivne aktivnosti, što može potaknuti rast ekonomije i pomoći u smanjenju siromaštva.

Kroz bolje razumijevanje osnova financija, ljudi mogu pravilno upravljati svojim sredstvima i povećati svoje šanse za ekonomsku stabilnost. Financijska pismenost može pomoći ljudima da pravilno koriste bankovne usluge, kao što su otvaranje računa ili dobivanje kredita, što im omogućava pristup financijskim resursima i povećava njihovu ekonomsku sigurnost.

Financijska pismenost ključna je za poduzetnike. Razumijevanje financijskih aspekata poslovanja, uključujući upravljanje novcem, procjenu tržišta, izračunavanje troškova i planiranje budžeta, omogućuje im bolje vođenje svojih poslovnih aktivnosti i povećava šanse za uspjeh. Financijska pismenost igra ključnu ulogu u investiranju. Kada ljudi razumiju osnove investiranja, mogu donositi pametne odluke o tome kako uložiti svoj novac i ostvariti prihod. Na taj način moguće je ostvariti financijsku neovisnost, osigurati mirovinu, financirati obrazovanje za sebe ili svoju djecu itd.

Financijska pismenost važna je i na društvenoj razinini. Građani koji su financijski pismeni bolje razumiju gospodarske procese, porezne sustave i političke odluke koje utječu na njihov novac. To im omogućuje aktivno sudjelovanje u društvu, donošenje informiranih glasova na izborima te postavljanje pitanja i traženje odgovornosti od vladinih institucija i financijskih organizacija.

Ukratko, financijska pismenost je važna jer pomaže pojedincima da bolje upravljaju svojim novcem, donose informirane odluke, doprinose stabilnosti ekonomije, uspješno vode poslovanje i aktivno sudjeluju u društvu, te omogućava ulaganje u budućnost i pomaže u prevenciji financijskih problema. Važnost financijske pismenosti postaje sve veća u današnjem kompleksnom financijskom svijetu. Osobe koje su financijski pismene imaju veće šanse za uspjeh u osobnim financijama, manje su podložne financijskim prijevarama i bolje su opremljene za suočavanje s financijskim izazovima koji se mogu pojaviti u životu. Kako bi se poboljšala financijska pismenost, važno je educirati ljude o financijskim konceptima i praksama, kako u školskom sustavu tako i kroz izvanškolske programe i inicijative. Financijska pismenost je ključna vještina koja pomaže ljudima donositi informirane odluke o njihovom novcu i stvaranju sigurne financijske budućnosti.

 

 

Osnovni podaci

VM Finance obrt za usluge, vl. Valentina Miroslavić

Ive Paraća 1, 10360 Sesvete

OIB: 44192021896 / PDV ID: HR44192021896

Raiffeisen Bank d.d., IBAN: HR5424840081135038475

  • Telefon: +385 91 950 5830