BEYOND THE NUMBERS

Blog

Valentina GM

Valentina GM

Financijska pismenost je sposobnost pojedinca da razumije i koristi osnovne financijske koncepte i alate za upravljanje osobnim financijama. To uključuje razumijevanje osnovnih pojmova poput prihoda, rashoda, štednje, ulaganja, dugova i kamata, te sposobnost primjene tih znanja u stvarnom životu. Financijska pismenost obuhvaća i vještine planiranja budžeta, praćenja troškova, upravljanja dugom, razumijevanja financijskih proizvoda i usluga, kao i donošenje informiranih odluka o financijama.

Odabir računovodstvenog servisa za vaše poslovanje je važna odluka, jer će računovodstveni servis biti odgovoran za vođenje financijskih evidencija vašeg poslovanja.

Razmišljate o pokretanju vlastitog biznisa i imate izvrsnu poslovnu ideju, ali ne znate od kuda početi, na što trebate paziti i je li ideja uopće održiva. Što je uopće važno znati prije pokretanja vlastitog biznisa?

Promjenom valute u Republici Hrvatskoj i pojedinim izmjenama odredbi Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD-a) i propisa o uvođenju eura nastala je obveza usklađenja temeljnog kapitala za društva kapitala (d.d., d.o.o., j.d.o.o.).

Iako sam ne tako davno obradila temu izdavanja računa, uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj došlo je do promjena pa ću u ovom kratkom osvrtu dati primjere računa, te još jednom podsjetiti i na zakonsku regulativu vezano uz izdavanje računa i njihovih obveznih elemenata.

Izdavanje računa nezaobilazni je dio poslovanja svakog poduzetnika, jer računom se dokazuje nastali poslovni događaj. Račun je vjerodostojna isprava za knjiženje poslovnog događaja u poslovne knjige, ali samo ako sadržava propisane podatke. Obvezu izdavanja računa, kako on treba izgledati i koje elemente sadržavati uređuje nekoliko propisa, a to su:

Ministar financija je prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske donio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak kojim se povećavaju svote neoporezivih primitaka propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20. i 1/21.).

Osnovni podaci

VM Finance obrt za usluge, vl. Valentina Miroslavić

Ive Paraća 1, 10360 Sesvete

OIB: 44192021896 / PDV ID: HR44192021896

Raiffeisen Bank d.d., IBAN: HR5424840081135038475

  • Telefon: +385 91 950 5830